Lokala regler

Om inget annat anges är det Svenska Golfförbundets regelkort 2023 som gäller.

Plikt för brott mot lokal regel

Två (2) slag.2

Pliktområde (Regel 17)

 Det röda pliktområdet på vänster sida om hål nr 8 som bara är definierat på en sida är oändligt.

  • Röda pliktområden på hål nr 9 som bara är definierade på en sida är oändliga.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

 Mark under arbete (MUA).

 Jordfasta stenar och berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre

  • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Inverkan av skador av rinnande vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 Oflyttbart tillverkat föremål

 Upphängda livbojar inklusive upphängningsstolpar

  • Avståndsmarkeringar
  • Nät vid hål 12. När spelare tar lättnad för skyddsnätet, som är oflyttbart tillverkat föremål, ska spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under nätet.

 Integrerat föremål

 Planteringsgrop/område med grus/sand runt träd eller stora stenblock är integrerat föremål. Regel 16.1 är inte tillämplig.

 

Arvika uppdaterad 230702

 

Boka tid