Lokala regler

Om inget annat anges är det Svenska Golfförbundets regelkort 2023 som gäller.

Plikt för brott mot lokal regel

Två (2) slag.2

VATTENHINDER REGEL 26-1

  • Omarkerade diken / dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ned mot hindret.

ONORMALA MARKFÖRHÅLLANDEN REGEL 25-1

  • Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av banan, är mark under arbete.
  • Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror förorsakade av rinnande vatten är mark under arbete. Inverkan av skador av rinnande vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
  • Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt enligt Regel 25-1.
  • Dräneringar täckta med sand / öppen jord / nysått är mark under arbete . Inverkan endast på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

HINDRANDE FÖREMÅL REGEL 24

  • Upphängda Livbojar, inklusive upphängningsstolpar, är oflyttbara hindrande föremål.
  • Nät vid Hål 12. När spelare tar lättnad för skyddsnätet, som är oflyttbart hindrande föremål, vid hål 12, skall spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under nätet.
  • Avståndsmarkeringar: Alla avståndsmarkeringar, inklusive gul-svarta 150-meterspinnar, är oflyttbara hindrande föremål.
Boka tid