Förslag på nya stadgar

Styrelsen har tagit fram förslag till nya stadgar som kommer beslutas om på vårmötet 19/4

Klicka här så kan du läsa förslaget

Boka tid